Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 


Oddział rewalidacyjno-wychowawczy powstał w roku 2007/2008. Nasi uczniowie to: Ewa, Karolina i Mateusz.

1

We wrześniu 2011 roku powstał drugi oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy. Obecnie liczy on dwoje dzieci – siedmioletnią Aldonkę oraz pięcioletniego Krzysia.

aldkrzys

Dzieci zintegrowały się już ze środowiskiem szkolnym i bardzo chętnie codziennie przyjeżdżają do Ośrodka.

Od początku istnienia klas staramy się stworzyć uczniom przyjazne środowisko,w którym czują się pewnie i bezpiecznie, nabywają nowe doświadczenia i umiejętności. Są akceptowani, kochani i szczęśliwi. Stymulujemy i wspieramy ich rozwój. Każde dziecko upośledzone umysłowo jest inne, ma inne możliwości i ograniczenia.
My dorośli – nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci musimy przede wszystkim starać się zrozumieć świat dziecka, wnikliwie poznać specyfikę i tempo jego rozwoju. Celem nadrzędnym nauczania dziecka głęboko upośledzonego jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu rozwoju,pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14 ).

Zajęcia obejmują:

  1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika;
  2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika;
  3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki , wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  5. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Codzienne zajęcia można podzielić na dwie części. Do pierwszej zaliczyć należy zajęcia o charakterze rytualnym takie jak: powitanie,rozbieranie i ubieranie garderoby, czynności higieniczno – sanitarne, spożywanie posiłku, czynności porządkowe. Do drugiej części należą zajęcia mające charakter „ośrodków zainteresowań” wokół, których organizuję wszystkie ćwiczenia i zabawy.

Poznajemy owoce i warzywa

2

 

Zabawy z wodą i pianą

4

 

Zajęcia plastyczne

5

 

Ćwiczenia i zabawy na piłce oraz w suchym basenie

6

 

Do pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo możemy wykorzystać bardzo wiele metod. Trzeba jednak umiejętnie dostosować je do specyficznych potrzeb, zainteresowań i możliwości każdego dziecka. Przy doborze konkretnych metod uwzględnić należy nie tylko to, jaki będzie ich wpływ na jego rozwój, ale również to jak będą oddziaływały na jego zachowanie i emocje.

Dogoterapia

8

 

 

Zajęcia w Sali Terapii Integracji Sensorycznej

9

 

Jedną z ciekawych metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim jest ” Poranny krąg”, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku. Jest to jedna z ulubionych form aktywności naszych wychowanków.

  • Jesien    1112 10

 

  • Zima      1314

 

  • Wiosna   wiosna

 

 

Według Jacka Kielina bodźcem, który w największym stopniu oddziaływuje na dziecko jest nauczyciel.To od jego nastawienia, motywacji i nastroju zależy czy spotkanie z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Inną formą zajęć są ćwiczenia ruchowe według programów M. CH. Knillów (Programy Aktywności: Świadomość ciała. Kontakt i komunikacja.),w których muzyka wspomaga ćwiczenia i działa warunkująco. Głównym celem w/w metody jest kształtowanie świadomości własnego ciała i nawiązywanie kontaktu z otoczeniem.Na etapie rozwojowym jaki osiągnęli moi uczniowie sprawdza się program SPH oraz program wprowadzający.

wersala

Wychowankowie polubili również zajęcia w sali Doświadczania Świata – Snoezelen. Sala ta daje dość duże możliwości organizowania atrakcyjnych zajęć dla uczniów i stanowi ciekawą formę pracy. Każdy z wychowanków ma swoje ulubione aktywności.

Rozwój naszych uczniów jest stymulowany także poprzez uczestnictwo w grupie rówieśniczej, kontakty społeczne, które w naturalny sposób zmuszają ich do podejmowania prób komunikowania się. Chętnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych. Szkoła i klasa to nasze miejsce na ziemi, nasz „kawałek świata”. Czas, który spędzamy razem to nie tylko wspólny wysiłek, praca ale i chwile beztroskiego przebywania razem, radosnego świętowania.
My również mamy swoje święta, obyczaje, które przygotowywane i obchodzone wspólnie bardzo nas integrują – przysparzają wiele radości i zostają na długi czas w naszej pamięci i sercu.

• Dzień Mamy  dzien     • Urodziny Karoliny  kala     • Urodziny Ewy i Mateusza  ewaimati