Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Internat

 

Internat

 


 

     Internat działający przy SOS-W  obejmuje całodobową opieką mieszkających w nim wychowanków. Dzieci mają zapewnione komfortowe warunki życia i specjalistycznej pomocy wykształconej kadry nauczycieli i wychowawców oraz terapeutów. Korzystają z pięciu posiłków – dieta jest dostosowana do ich wieku i potrzeb.

     Wychowawcy zapewniają im doskonałe warunki do wypoczynku a także wszechstronnego rozwoju psycho-fizycznego.   W trakcie różnorodnych zajęć wychowankowie internatu mają możliwości uczestniczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w zajęciach:

  • plastycznych;
  • muzyczno-ruchowych;
  • komputerowych;
  • teatralnych

    Uczestniczą w imprezach i uroczystościach organizowanych w środowisku lokalnym oraz rajdach pieszych poznając bliższe i dalsze okolice miasta.
Wszyscy pracownicy zapewniają im zbliżone do domowych warunki pracy, nauki i odpoczynku dbając o ich zdrowie.

     A tutaj mamy coś czym możemy się pochwalić, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem w Środowisku Szkolnym jaki i na naszym terenie koła zainteresowań: