Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Przedszkole Specjalne

 

Przedszkole Specjalne

 


 

     Przedszkole Specjalne funkcjonuje od 2004 roku. Uczęszczają do niego dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym. Dokument ten wydawany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz mające niepełnosprawności sprzężone. Etap przedszkolny obejmuje dzieci w wieku od czwartego do ósmego roku życia.
Umożliwiamy naszym najmłodszym wychowankom doświadczanie sukcesów edukacyjnych na miarę posiadanych możliwości poprzez:

  • poznawanie środowiska społecznego w obrębie rodziny i przedszkola z elementami wychowania patriotycznego;
  • poznawanie środowiska przyrodniczego;
  • rozwijanie samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
  • rozwijanie zainteresowań sztuką (muzyka, śpiew, taniec, formy plastyczne)

 

     Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka oraz zdobywanie nowych wiadomości , stworzyliśmy warunki do rozwijania samodzielności i  aktywności poprzez ciekawe formy zajęć. Zwracamy szczególną uwagę na:

  • uczenie przez stymulację polisensoryczną;
  • wspólne czytanie bajek, opowiadań, wierszy;
  • rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez zabawy wyrabiające zręczność i kontrolę motoryki( lepienie, wydzieranie, nawlekanie koralików);
  • rozwijanie zainteresowań muzyczno- wokalnych (śpiewanie rytmicznych piosenek, piosenki dźwiękonaśladowcze);
  • doskonalenie technik plastycznych( malowanie farbami, kredkami, ekspresja swobodna , stemplowanie );
  • wzbogacanie czynnego słownika

 

     Systematycznie prowadzimy zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęcia z wykorzystaniem Programów Aktywności M. i Ch. Knillów. Ponadto dzieci objęte są terapią logopedyczną, psychologiczną, gimnastyką korekcyjną , indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z rytmiki.

Jesteśmy dumni z tego , iż nasze przedszkolaki rywalizują w corocznej Sportowej Olimpiadzie Przedszkoladzie. Impreza ta dostarcza naszym dzieciom wiele radości i wzmacnia wiarę we własne siły. Umożliwia również integrację z dziećmi pełnosprawnymi.

CIESZĄ NAS NAJDROBNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA  NASZYCH MILUSIŃSKICH