Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Rekrutacja

 

Ogólne zasady rekrutacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie

 


 

Oddział Wczesne Wspomaganie:

 

 

Oddział Przedszkole Specjalne:

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Strzyżowie:

 

Gimnazjum Specjalne nr 2:

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 

Oddział dla dzieci głęboko upośledzonych:

  • ogólne zasady rekrutacji
  • wymagane dokumenty

 

 

Internat:

    Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie uczestnictwa dziecka w jednym z oddziałów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie oraz Podania o przyjęcie do Internatu skierowane do dyrekcji. Na Podaniu wymagany jest podpis Rodziców lub Opiekunów dziecka.