Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Historia

 

Historia placówki

 


szkola

 

      Państwowy Zakład Wychowawczy w Wysokiej Strzyżowskiej   rozpoczął swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą pierwszego września 1968 roku. Powstał w budynku starej szkoły podstawowej który rozbudowano i przystosowano dla potrzeb dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Dzięki modernizacji otrzymano sale lekcyjne, sypialnie kuchnię, łazienki i sanitariaty, izolatkę oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Dwie dodatkowe sale lekcyjne mieściły się w budynku nowej szkoły podstawowej.

 

      Z powodu remontu dzieci rozpoczęły naukę z miesięcznym opóźnieniem. Początki były bardzo trudne gdyż brakowało najpotrzebniejszych sprzętów i wyposażenia. Wychowankami PZW zostali uczniowie wyłonieni przez komisje selekcyjne działające przy szkołach podstawowych. W pierwszym roku przyjęto 75 uczniów.

dzieci dzieci2

       Liczba wychowanków naszej placówki w latach 1968-1980 kształtowała się na poziomie 70-80 osób. Pierwszym dyrektorem PZW został pan Edward Kapłon, kolejnym pan Leszek Sehn, następnym pan Leszek Kulik, a w 1978 roku pan Andrzej Cieślak. W 1982 roku nazwa PZW zostaje zmieniona na SOSW. W latach 1982-1983 zostają przyjęte do naszej placówki pierwsze dzieci z z głębszym upośledzeniem umysłowym.

kadra

aaaaaaPrzez te wszystkie lata placówka prowadzi szeroką dziłalność dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną a kadrę stanowili ludzie młodzi. 
Pomimo wciąż prowadzonych remontów budynek zajmowany przez ośrodek nie spełniał standardów wyznaczonych dla tego typu placówki. Starania dyrektora o zrealizowanie projektu rozbudowy nie powiodły się ze względu na brak środków na tak poważną inwestycję. We wrzesniu 1996 roku ówczesny kurator oświaty po inspekcji obiektu w Wysokiej zadecydował o przeniesieniu placówki do Strzyżowa.

      Naszym nowym lokum został były budynek internatu ZsZ w Strzyżowie. W listopadzie 1996 roku po tydzień trwającej przerwie na przeprowadzkę rozpoczęliśmy pracę w nowej placówce. Przeprowadzona w 1999 roku reforma administracyjna zaowocowała powstaniem powiatu strzyżowskiego, który stał się organem prowadzącym dla naszej szkoły.

        W przeciągu wielu lat prowadzono systematyczne remonty i modernizacje budynku aby polepszyć warunki bytowe naszych wychowanków. Zmodernizowano kotłownię, wymieniono okna, osuszono fundamenty. W 2001 roku placówka otrzymała swoją pierwszą pracownię komputerową.

 

 

 

 

    W 2002 roku ze stanowiska dyrektora odchodzi Pan Andrzej Cieślak.

cieslak

 

    W wyniku konkursu nowym dyrektorem zostaje obecna pani dyrektor Bożena Niemiec.

niemiec

 

      Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym, sponsorom, programom EFS, środkom PFRON-U i fundacjom
zostaje rozpoczęty generalny remont i nadbudowa placówki. W 2003 roku zostaje zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Remontowane są łazienki, klatka schodowa, dobudowana zostaje winda i podjazd.
      Za pieniądze z Fundacji Polsat zakupiony zostaje sprzęt do gimnastyki korekcyjnej.

sala1 szla2

 

      We wrześniu 2004 roku powołany zostaje Oddział Przedszkola Specjalnego dla dzieci od lat czterech. W 2005r z pieniędzy uzyskanych z programu   Reklama Dzieciom otwarta zostaje pięknie wyposażona Sala Doświadczania Świata. W 2006r z funduszy UE i PFRON zakupione zostaje wyposażenie socjalno bytowe oraz pomoce dydaktyczne. sala3

       W tym roku rozpoczyna się również nadbudowa piętra przeznaczonego na klasy szkolne. W latach 2001-2006 na remonty, modernizację oraz pomoce wydano kwotę 2 mln. złotych. W 2007r przeprowadzono remont kuchni. Otrzymaliśmy również cenne pomoce które pozwoliły doposażyć klasy i gabinety terapii oraz otworzyć nowe.

a    Obecnie w ośrodku uczy się i przebywa 61 dzieci. Mogą one korzystać z nowocześnie wyposażonych klasopracowni, gabinetów specjalistycznych, świetlic i pomieszc zeń internatowych. Dzieci mogą się uczyć, bawić, rozwijać swoje zainteresowania pod fachowym okiem nauczycieli, wychowawców i terapeutów.