Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Wczesne wspomagania

 

Wczesne wspomaganie

 


 

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

„Pobudzenie ruchowego, poznawczego

emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka,

od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności

do czasu podjęcia nauki w szkole”


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie od września 2011r. rozpoczęto prowadzenie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to reakcja społeczności Ośrodka na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. Celem pracy Zespołu jest kompleksowa pomoc małemu dziecku i jego rodzinie od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

    Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą. Prowadzone są one w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. W chwili obecnej mamy już pięciu małych podopiecznych.

Specjaliści pracujący z dziećmi dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych i w tym celu opracowują Indywidualne Programy Terapeutyczne do pracy z dzieckiem i jego rodziną.
Oprócz terapii dziecka nieodzownym elementem działań Zespołu Wczesnego Wspomagania jest wspieranie i współpraca z rodzicami przez służenie im pomocą, radą, prowadzeniem zajęć w ich obecności i z ich udziałem.

W tak krótkim czasie naszej działalności za sukces mona uznać radość i uśmiech na twarzy dziecka i rodzica oraz chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach.

Możemy pochwalić się  współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom takimi jak:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzyżowie
  • PCPR w Strzyżowie
  • ZOZ w Strzyżowie
  • Stowarzyszenie „Tak Życiu”
  • „Caritas”
  • Szkołami z terenu powiatu i terenu województwa Podkarpackiego
  • Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
  • Zakładami pracy: CS „Roksana”, „Polsport”, Spółdzielnią „ ASPORD”, Spółdzielnia „Uniwersum” w Warszawie, Z. P. M. Pana Marka Leśniaka

 

Wskazówki dla rodziców aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania:

  • rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka
  • wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Wszystko znajdziesz tu:  Oddział wczesnego wspomagania – > ogólne zasady rekrutacji